Liene Poriete

fine art plate un esiLV

Pabeigusi juridiskās studijas Rīgā, 2009. gadā devās uz Vāciju. Pēc mākslas vēstures studijām Frankfurtē pie Mainas uzņēmās vadīt profesionāla orķestra projektu Šveicē. 2020. gadā attīstīja “Fine art plate”, apvienojot mākslu un pavārmākslu. 

Mīļākais mākslinieks – Tāds, kurš ir inovatīvs; 

Mīļākā krāsa – Mākoņu zilais – saulei rietot virs Baltijas jūras;

Kāda ir Tava māksla uzņēmējdarbībā?– Rast idejas un risinājumus