Lai realizētu biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) mērķus un uzdevumus, Aģentūra ikdienā organizē dažādas aktivitātes (tajā skaitā forumus, seminārus, tikšanās), kā arī iesaistās dažādu projektu realizācijā. Īstenojot savu darbību, Aģentūra apstrādā arī personu datus, piemēram:

  1. sniedzot konsultācijas, organizējot publiskus pasākumus ar dalībnieku reģistrāciju;
  2. e-pastos nosūtot informāciju par Aģentūras aktualitātēm (ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai).

Informāciju par Aģentūras organizēto pasākumu dalībniekiem un personām, kas saņēmušas Aģentūras konsultācijas, ievācam, lai identificētu personas, sniegtu pakalpojumus un organizētu pasākumus atbilstoši mērķa auditorijai.

Pasākumi, lai informētu sabiedrību par Valmieras pilsētā un Vidzemes reģionā notiekošajām aktivitātēm, tiek fotografēti vai filmēti. Visbiežāk attēli tiek publicēti Aģentūras mājaslapā www.developvalmiera.lv un sociālo tīklu profilos, Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, kā arī var tikt nodoti masu informācijas līdzekļiem. Informāciju par pasākuma fotografēšanu vai filmēšanu Aģentūra izvietos pasākuma norises vietā, afišās vai relīzēs par plānoto pasākumu. Ja vēlaties, lai kāda no publiskotajām fotogrāfijām, kas satur Jūsu attēlu tiktu dzēsta, lūdzu, rakstiet uz e-pastu agentura@valmierasnovads.lv. Izvērtēsim katru gadījumu un iespēju robežās centīsimies ievērot Jūsu vēlmes.

Aģentūras jaunumu saņemšanai varat pieteikties Aģentūras mājaslapā www.developvalmiera.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un pārstāvēto uzņēmumu. Jaunumu saņemšanai varat pieteikties arī, piedaloties Aģentūras organizētajos pasākumus un reģistrācijas anketā norādot savu e-pastu. No jaunumu saņemšanas varat atteikties jebkurā mirklī, veicot darbības, kas norādītas katrā no saņemtajiem e-pastiem vai rakstot uz e-pastu agentura@valmierasnovads.lv.

Aģentūra veic atbilstošus pasākumus, lai personas dati, kas ir tās rīcībā vai ko Jūs esat tai nodevis, būtu drošībā un lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atsevišķu pakalpojumu un tiesību nodrošināšanai Aģentūra personas datus var nodot dažādu pakalpojumu sniedzējiem, uzņemoties atbildību par datu konfidencialitāti, un pakalpojumu sniedzēji šos datus drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Aģentūras norādījumiem.

Jūsu sniegtos Personas datus nenododam vai neapstrādājam ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas.

Personas datu glabāšana

Personas datus Aģentūra glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti. Personas datus, ko esat sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, Aģentūra glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad atsaucat savu piekrišanu.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības vērsties Aģentūra un lūgt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, iesniedzot Aģentūrai oficiālu iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu. Atbildi uz Jūsu iesniegumu Aģentūra sniegs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Jums ir tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi. Aģentūra izvērtēs Jūsu pieprasījumu un īstenos Jūsu tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ciktāl Jūsu Personas dati Aģentūrai nav jāapstrādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām).

Sīkdatņu apstrāde un mājaslapas

Aģentūras mājaslapā ir izvietotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes un izmantošanas noteikumi ir pieejami šeit.

Aģentūras mājaslapā var būt saites uz citām mājaslapām, kuru uzturētājs nav Aģentūra. Aģentūra neatbild par citu mājaslapu lietošanas noteikumiem.

Kontaktinformācija

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Aģentūru. 
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.