Raimonds Aleksejenko

Raimonds Aleksejenko

Raimonds ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības attīstības, uzņēmējdarbības konkurētspējas un inovācijas jautājumos. Viņa pārziņā šobrīd ir 18 ES fondu programmu plānošana un ieviešana, kā arī tautsaimniecības struktūrpolitikas, uzņēmējdarbības un inovāciju politikas izstrāde un ieviešana.

Raimondam ir vairāk kā 15 gadu darba pieredze Ekonomikas ministrijā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kas lielākoties bijusi saistīta ar rūpniecības, inovācijas un uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem, kā arī ES fondu programmu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību. Tāpat Raimondam ir pieredze privātajā sektorā un jaunu eksporta tirgu apgūšanā.

Foruma laikā Raimonds iepazīstinās klātesošos ar investīciju vidi Latvijā, kā arī šobrīd pieejamo un tuvākajā nākotnē plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai.